Takläggning av Villatakspecialisten på Trollbäcksvägen - Tyresö

Kundgrupp Villaägare
Uppdrag Takläggning

På det gula och färgglada huset på Trollbäcksvägen i Tyresö hade taket sett bättre dagar. Takpannorna var slitna och det fanns en risk för läckage med påföljande mögel. Därför fattades beslutet av de boende att en takomläggning skulle göras. 

Det gamla teglet revs och ersattes med nya och fräscha tegelpannor. Dessutom byttes den svarta plåten ut i plåtdetaljerna ut och istället monterades röd plåt som bättre matchar taket och huset som helhet. 

På den inglasade verandan låg tidigare takpannor i tegel, men eftersom taket på verandan hade alltför flack lutning för att taktegel egentligen ska få användas enligt tillverkarens anvisningar, revs detta tegel och verandans tak täcktes istället med röd plåt i så kallad bandtäckning.

Vid de ställen där risk för nedrasande snö och is föreligger monterades snörasskydd, så att de boende inte behöver oroa sig för denna risk. 

Trollbäcksvägen - Tyresö 1

Liknande uppdrag

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här