Tak 1 Vilatak

En liten faktaserie med information hämtad från bland annat Stockholms Läns Museum.

Det viktigaste på ett hus enligt vår mening är ett tätt tak.

För att vattnet skall rinna av läggs taket oftast lutande med ett eller flera takfall. Utformningen har genom alla tider varit en avvägning mellan konstruktion, taktäckning och taklutning under påverkan av olika arkitektoniska stilar.

Takform, takkonstruktion och material för taktäckning styrdes i äldre tider av lokala naturförutsättningar. Torv- och halmtak var vanliga i jordbruksbygden och vasstak i sanka och sjönära områden. I skogsbygden var taken ofta täckta med kluvna stockar, bräder och stickspån. Och i områden med lättbrutna stenarter såsom kalksten och skiffer var stenflistak vanliga.

I Stockholms län är, och har tegeltak varit mycket vanliga och det har funnits många lokala tegelbruk.

Följ med i vår lilla faktaserie, håll utkik på FACEBOOK där nya inlägg kommer att dyka upp!Tak

Tak 1 Vilatak 1

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här